Wood & Müller Consulting and Visas је приватна фирма која пружа визне услуге лицима различитих националности који намеравају путовати у неку од земаља наведених на почетној страни веб-странице. Наше услуге подлежу следећим условима и одредбама.

Дефиниција појмова

  • “Веб-страница” или “страница” означава www.woodandmuller.com
  • “Ви” или “Ваш” или “клијент” означава лице које посећује веб-страницу www.woodandmuller.com. Такође, подразумева лице које је заступљено од стране наше фирме.
  • “Ми” или “нас” или “наш” или “Wood & Müller Consulting” означава Wood & Müller Consulting and Visas чија је адреса пословања следећа: Цара Уроша 11/2, 11158 Београд, Србија.
  • “Услови” означава опште услове и одредбе пословања.
  • “Радни дан“” подразумева дане од понедељка до петка, осим суботе и недеље и државних празника.
  • “Профил клијента” означава кратак опис клијента или његове/њене породице и спонзора за визу.

Лични подаци – Приватност

Подаци прикупљени о Вама су у складу са нашим Правилником о приватности. Молимо Вас да га прочитате да бисте били упознати са нашим пословањем.

Приступ веб-страници

Kлијент је сагласан да веб-страницу и њен садржај користи искључиво у личне сврхе и да неће преузети, мењати или користити било који део осим ако добије писано одобрење од стране Wood & Müller Consulting. Ову веб-странцу или било који њен део није дозвољено репродуковати, умножавати, копирати, продати у било које сврхе укључујући препродају и маркетинг. Није дозвољено без писаног одобрења користити Wood & Müller Consulting лого.

Заштита ауторских права

Целокупни садржај ове веб-странице заштићен је Законом о ауторском и сродним правима Републике Србије, као и међународним правом, те свака слика, лого, текст, фотографија, податак, видео клип и софтвер представљају јединствено власништво Wood & Müller Consulting фирме и руководиоца софтвера.

Одрицање од гаранције

Wood & Müller Consulting и било која трећа страна одговорна за садржај софтвера, одржава рад софтвера и доступност информација похрањених у бази података на темељу “ТАKАВ KАKАВ ЈЕ“и „KАО ШТО ЈЕ ДОСТУПАН“ без било каквих гаранција у погледу коришћења или учинка наше веб-странице.

У пуној мери примењивог закона Wood & Müller Consulting у потпуности се одриче од пружања било какве гаранције. Не гарантујемо да ће се рад наше веб-странице и њених веб-сервера одвијати без прекида и без грешака, као и да е-маилови послати од стране Wood & Müller Consulting неће садржати грешке, вирусе или остале штетне садржаје. Wood & Müller Consulting не преузима одговорност за било какву штету која произлази из коришћења наше веб-странице, а која укључује али није ограничена на директну, индиректну, случајну, примерну и последичну штету.

Услуге

На захтев клијента, Wood & Müller Consulting ће покушати спроводити аплицирање за визу/е, пасош/е или обраду било којег другог документа потребног за тај поступак са највишим приоритетом и ефикасношћу. Не преузимамо одговорност за било какво одлагање од стране курира, амбасада или осталих посредника што би резултирало одлагањем самог поступка или неиздавањем одређених докумената. Не преузимамо одговорност за трошкове који настају услед нетачно и непотпуно попуњених образаца или непотпуне пратеће документације од стране клијента.

Напомињемо да ћемо уложити разумне напоре да Вам обезбедимо успешно аплицирање, међутим не можемо гарантовати да ће Вaшa molba бити одобренa.

Новчани износ који клијент плаћа за услуге Wood & Müller Consulting фирми не садржи конзуларне таксе.

У случају одбијања визе, клијент исплаћује целокупни износ аплицирања. Износ ће бити враћен ако постоји могућност повраћаја новца од стране амбасада, међутим повраћај новца за наше услуге није могућ без обзира на исход аплицирања.

Kлијент је обавезан да провери да рок важења добијене визе/пасоша/документа укључује и обухвата период током којег клијент планира улазак у земљу или одлазак из земље и број улазака у ту земљу.
Доплата се врши уколико наше услуге плаћате кредитном или дебитном картицом или путем PayPala. Доплата представља постотак плаћеног износа и зависи од методе плаћања. Износ доплате се израчунава у тренутку плаћања. Молимо Вас да проверите да ли су Ваш дневни лимит и доступна финансијска средства довољна да би се покрили трошкови доплате.

Kомуникација на релацији клијент – Wood & Müller Consulting се може спроводити путем е-маила, телефона или личном консултацијом у просторијама фирме. После исплате новчане накнаде почиње спровођење услуга фирме Wood & Müller Consulting.

Накнада

Новчана накнада за услуге фирме Wood & Müller Consulting sварира у зависности од типа тражене визе. Kлијент ће бити обавештен о потребном новчаном износу за потребе издавања релевантне визе.

Додатне накнаде

Wood & Müller Consulting може наплатити додатне услуге попут услуга превођења, овере докумената, фотокопирања, телефонских позива, трошкове курирских служби и поштарине.

Подаци које клијент доставља

Подаци који се достављају од стране клијента за потребе аплицирања за визу морају бити тачни, укључујући личне и контакт податке. Wood & Müller Consulting обрађује достављене податке без претходне провере и без преузимања одговорности за тачност или целовитост података.

Период ангажовања

Временски рок извршења услуга фирме Wood & Müller Consulting зависи од одабране услуге и сусретљивости клијента при достављању потребне документације. Такође, зависи од ангажованости одређене треће стране (управе, одељења или амбасаде) да би се извршио процес аплицирања.

Окончавање уговора

Kлијент може да раскине уговор са Wood & Müller Consulting у било ком тренутку. За раскид уговора је неопходан писани извештај. За датум окончавања уговора узима се дан када Wood & Müller Consulting. Wood & Müller Consulting такође има право да оконча уговор са клијентом под следећим условима: уколико клијент достави лажне и непрецизне документе са циљем обмане, не одазива се, не достави потребна документа у договореном временском року или крши било коју ставку овог документа. Услед окончавања уговора Wood & Müller Consulting’s није дужан да врати уплаћени износ за дату услугу.

Задржавање докумената

Wood & Müller Consulting не задржава Ваше личне податке дуже него што је потребно у погледу сврхе за које су прикупљени или до завршетка процеса аплицирања за визу. У већини случајева, лични подаци се бришу у року од 60 дана након обављања наших услуга. При завршетку наших услуга сва оригинална документа се враћају. О брисању података не обавештавамо наше клијенте.

Одрицање од одговорности

Молимо Вас да узмете у обзир да не представљамо подружницу амбасада и да нисмо повезани са било којом Владом. У већини случајева амбасаде наплаћују издавање виза. Ако смо ми задужени за Ваш процес аплицирања, наше услуге се такође наплаћују (саветовање у вези потребних докумената, помоћ за припремање аплицирања и по потреби слање Ваше пријаве релевантним амбасадама).

Остало

Wood & Müller Consulting задржава право на измену и допуну овог документа и садржаја веб-странице. Самим тим, одговорност клијента је да редовно проверава да ли је дошло до неких измена.