Изјава о власништву:

Wood & Muller Consulting and Visas
Др. Јована Рајића 1
23000 Зрењанин
Србија

Контакт:

Телефон: +381 60 132 8811
Email: info@woodandmuller.com

Заступа:

Laslo Fa

Упис у регистар: Агенција за Привредне Регистре
Упис у регистар привредних субјеката
Регистраски суд: Београд
Регистарски број: 65536188
ПИБ: 111608271