TURISTIČKA VIZA ZA ENGLESKU (TURISTIČKA VIZA ZA UK)

Turistička viza za UK je namenjena posetiocima koji privremeno borave u Ujedinjenom Kraljevstvu radi turističke, porodične ili poslovne posete.

Svrha: ova viza za UK Vam je potrebna ukoliko putujete u Veliku Britaniju na odmor ili da posetite porodicu i/ili prijatelje, u poslovne svrhe, radi učešća na sportskim ili kulturnim dešavanjima, kao i u svrhu privatne medicinske nege i lečenja.

Za turističke posete
Uslovi za podnošenje zahteva: da prilikom Vašeg boravka u Velikoj Britaniji imate dovoljno finansijskih sredstava.

Za poslovne posete
Uslovi za podnošenje zahteva: da prilikom Vašeg boravka u Velikoj Britaniji imate dovoljno finansijskih sredstava; da učestvujete na konferenciji, poslovnom sastanku ili treningu; da učestvujete na određenom sportskom događaju; ako ste umetnik, zabavljač ili muzičar i putujete u Veliku Britaniju radi nastupa; ako ste doktor ili zubar i dolazite da biste boravili na određenoj klinici; ako vršite naučno istraživanje ili ste pratitelj učenicima na ekskurziji; ako nameravate da obezbedite finansijska sredstva za započinjanje sopstvenog biznisa.

Važno: Možete da putujete u UK i bez vize što zavisi od zemlje porekla. Sa ovom Vizom možete studirati do 30 dana, ali je zabranjeno zasnivanje radnog odnosa ako ste podneli zahtev za dobijanje vize za Veliku Britaniju u poslovne svrhe.

Dužina boravka: do 6 meseci.

Naknada za procesuiranje vize: GBP £95 (dodatni iznos se plaća za davanje biometrijskih podataka, ako je potrebno). Ovaj iznos se plaća imigracionoj službi Ujedinjenog Kraljevstva radi procesuiranja Vaše vize.

Vreme obrade zahteva: do 15 dana

Svrha: dobijanje ove vize Vam omogućava kratkoročni boravak (do mesec dana) u UK kao stručnjak u određenoj oblasti.

Uslovi za podnošenje zahteva: ako imate pozivno pismo od strane britanske organizacije ili britanskog klijenta, ako nameravate da obavljate ordeđeni plaćeni posao koji nije uslovljen bodovnim viznim sistemom, da prilikom Vašeg boravka u UK imate dovoljno finansijskih sredstava.

Važno: zabranjeno je obavljanje poslova za koje niste primili pozivno pismo i ne možete produžiti ili menjati ovu vizu.

Dužina boravka: do mesec dana.

Naknada za procesuiranje vize: GBP £95 (dodatni iznos se plaća za davanje biometrijskih podataka, ako je potrebno). Ovaj iznos se plaća imigracionoj službi Ujedinjenog Kraljevstva radi procesuiranja Vaše vize.

Vreme obrade zahteva: do 3 nedelje

STUDENTSKA VIZA VELIKE BRITANIJE

Potrebna Vam je studentska viza ako nameravate da studirate u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Svrha: ova viza namenjena je za kratkoročne studijske programe i za studente koji dolaze van Evropske ekonomske zone i Švajcarske.

Uslovi za podnošenje zahteva: morate imati dovoljno finansijskih sredstava prilikom Vašeg boravka u UK, imati potvrdu o redovnom studiranju, da obrazovna ustanova na kojoj studirate ima tzv. dozvolu za sponzorstvo četvrte kategorije (Tier 4), imati adekvatno zdravstveno osiguranje i iskrenu nameru da studirate.

Važno: sa ovom vizom možete da pohađate kratkoročni kurs poput kursa engleskog jezika ili da obavljate kratkoročno istraživanje u okviru Vašeg studijskog programa. Zabranjeno je zasnivanje radnog odnosa.

Dužina boravka: poklapa se sa periodom trajanja kursa ili istraživačkog rada. Ako imate 16 godina ili više i učite engleski, možete boraviti dodatnih mesec dana od završetka programa pod uslovom da ukupno vreme trajanja Vašeg boravka ne premašuje 6 ili 11 meseci. Produžavanje boravka će onemogućiti dobijanje vize za Veliku Britaniju sledeći put kad podnesete zahtev.

Naknada za procesuiranje vize: GBP £97 za šestomesečni boravak, GBP £186 za boravak u trajanju od 11 meseci (dodatni iznos se plaća za davanje biometrijskih podataka, ako je potrebno). Ovaj iznos se plaća imigracionoj službi Ujedinjenog Kraljevstva radi procesuiranja Vaše vize.

Vreme obrade zahteva: do 3 nedelje.

Svrha: ova viza je namenjena učenicima i studentima koji imaju 16 ili više godina.

Uslovi za podnošenje zahteva: morate imati minimum 16 godina, morate imati dovoljno finansijskih sredstava prilikom Vašeg boravka u UK, imati potvrdu o redovnom studiranju (A Confirmation of Acceptance for Studies (CAS)), da obrazovna ustanova na kojoj studirate ima tzv. dozvolu za sponzorstvo četvrte kategorije (Tier 4), imati odgovarajući nivo znanja engleskog jezika, imati adekvatno zdravstveno osiguranje i iskrenu nameru da studirate.

Važno: dozvoljeno Vam je obavljanje većine poslova što zavisi od nivoa programa i sponzora.

Dužina boravka: poklapa se sa periodom trajanja studijskog programa.

Naknada za procesuiranje vize: GBP £348 (dodatni iznos se plaća za davanje biometrijskih podataka, ako je potrebno). Ovaj iznos se plaća imigracionoj službi Ujedinjenog Kraljevstva radi procesuiranja Vaše vize.

Vreme obrade zahteva: do 3 nedelje.

Svrha: ova Viza namenjena je učenicima od 4 do 17 godina.

Uslovi za podnošenje zahteva: morate imati dovoljno finansijskih sredstava prilikom Vašeg boravka u UK, imati potvrdu o redovnom studiranju (A Confirmation of Acceptance for Studies (CAS)), da obrazovna ustanova na kojoj studirate ima tzv. dozvolu za sponzorstvo četvrte kategorije (Tier 4), imati pristanak roditelja ili staratelja, imati adekvatno zdravstveno osiguranje i iskrenu nameru da studirate.

Važno: ako imate više od 16 godina možete da radite do 10 sati nedeljno, a za vreme raspusta možete obavljati poslove sa punim radnim vremenom.

Dužina boravka: godine života i dužina studijskog programa određuju dužinu boravka u UK.

Naknada za procesuiranje vize: GBP £348 (dodatni iznos se plaća za davanje biometrijskih podataka, ako je potrebno). Ovaj iznos se plaća imigracionoj službi Ujedinjenog Kraljevstva radi procesuiranja Vaše vize.

Vreme obrade zahteva: do 3 nedelje