TУРИСТИЧКА ВИЗА ЗА ЕНГЛЕСКУ (ТУРИСТИЧКА ВИЗА ЗА УК)

Туристичка виза за УК је намењена посетиоцима који привремено бораве у Уједињеном Краљевству ради туристичке, породичне или пословне посете.

Сврха: ова виза за УК Вам је потребна уколико путујете у Велику Британију на одмор или да посетите породицу и/или пријатеље, у пословне сврхе, ради учешћа на спортским или културним дешавањима, као и у сврху приватне медицинске неге и лечења.

За туристичке посете
Услови за подношење захтева: да приликом Вашег боравка у Великој Британији имате довољно финансијских средстава.

За пословне посете
Услови за подношење захтева: да приликом Вашег боравка у Великој Британији имате довољно финансијских средстава; да учествујете на конференцији, пословном састанку или тренингу; да учествујете на одређеном спортском догађају; ако сте уметник, забављач или музичар и путујете у Велику Британију ради наступа; ако сте доктор или зубар и долазите да бисте боравили на одређеној клиници; ако вршите научно истраживање или сте пратитељ ученицима на екскурзији; ако намеравате да обезбедите финансијска средства за започињање сопственог бизниса.

Важно: Можете да путујете у УК и без визе што зависи од земље порекла. Са овом Визом можете студирати до 30 дана, али је забрањено заснивање радног односа ако сте поднели захтев за добијање визе за Велику Британију у пословне сврхе.

Дужина боравка: до 6 месеци.

Накнада за процесуирање визе: GBP £95 (додатни износ се плаћа за давање биометријских података, ако је потребно). Овај износ се плаћа имиграционој служби Уједињеног Краљевства ради процесуирања Ваше визе.

Време обраде захтева: до 15 дана

Сврха: добијање ове визе Вам омогућава краткорочни боравак (до месец дана) у УК као стручњак у одређеној области.

Услови за подношење захтева: ако имате позивно писмо од стране британске организације или британског клијента, ако намеравате да обављате ордеђени плаћени посао који није условљен бодовним визним системом, да приликом Вашег боравка у УК имате довољно финансијских средстава.

Важно: забрањено је обављање послова за које нисте примили позивно писмо и не можете продужити или мењати ову визу.

Дужина боравка: до месец дана.

Накнада за процесуирање визе: GBP £95 (додатни износ се плаћа за давање биометријских података, ако је потребно). Овај износ се плаћа имиграционој служби Уједињеног Краљевства ради процесуирања Ваше визе.

Време обраде захтева: до 3 недеље

СТУДЕНТСКА ВИЗА ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ

Потребна Вам је студентска виза ако намеравате да студирате у Уједињеном Краљевству.

Сврха: ова виза намењена је за краткорочне студијске програме и за студенте који долазе ван Европске економске зоне и Швајцарске.

Услови за подношење захтева: морате имати довољно финансијских средстава приликом Вашег боравка у УК, имати потврду о редовном студирању, да образовна установа на којој студирате има тзв. дозволу за спонзорство четврте категорије (Tier 4), имати адекватно здравствено осигурање и искрену намеру да студирате.

Важно: са овом визом можете да похађате краткорочни курс попут курса енглеског језика или да обављате краткорочно истраживање у оквиру Вашег студијског програма. Забрањено је заснивање радног односа.

Дужина боравка: поклапа се са периодом трајања курса или истраживачког рада. Ако имате 16 година или више и учите енглески, можете боравити додатних месец дана од завршетка програма под условом да укупно време трајања Вашег боравка не премашује 6 или 11 месеци. Продужавање боравка ће онемогућити добијање визе за Велику Британију следећи пут кад поднесете захтев.

Накнада за процесуирање визе: GBP £97 за шестомесечни боравак, GBP £186 за боравак у трајању од 11 месеци (додатни износ се плаћа за давање биометријских података, ако је потребно). Овај износ се плаћа имиграционој служби Уједињеног Краљевства ради процесуирања Ваше визе.

Време обраде захтева: до 3 недеље.

Сврха: ова виза је намењена ученицима и студентима који имају 16 или више година.

Услови за подношење захтева: морате имати минимум 16 година, морате имати довољно финансијских средстава приликом Вашег боравка у УК, имати потврду о редовном студирању (A Confirmation of Acceptance for Studies (CAS)), да образовна установа на којој студирате има тзв. дозволу за спонзорство четврте категорије (Tier 4), имати одговарајући ниво знања енглеског језика, имати адекватно здравствено осигурање и искрену намеру да студирате.

Важно: дозвољено Вам је обављање већине послова што зависи од нивоа програма и спонзора.

Дужина боравка: поклапа се са периодом трајања студијског програма.

Накнада за процесуирање визе: GBP £348 (додатни износ се плаћа за давање биометријских података, ако је потребно). Овај износ се плаћа имиграционој служби Уједињеног Краљевства ради процесуирања Ваше визе.

Време обраде захтева: до 3 недеље.

Сврха: ова Виза намењена је ученицима од 4 до 17 година.

Услови за подношење захтева: морате имати довољно финансијских средстава приликом Вашег боравка у УК, имати потврду о редовном студирању (A Confirmation of Acceptance for Studies (CAS)), да образовна установа на којој студирате има тзв. дозволу за спонзорство четврте категорије (Tier 4), имати пристанак родитеља или старатеља, имати адекватно здравствено осигурање и искрену намеру да студирате.

Важно: ако имате више од 16 година можете да радите до 10 сати недељно, а за време распуста можете обављати послове са пуним радним временом.

Дужина боравка: године живота и дужина студијског програма одређују дужину боравка у УК.

Накнада за процесуирање визе: GBP £348 (додатни износ се плаћа за давање биометријских података, ако је потребно). Овај износ се плаћа имиграционој служби Уједињеног Краљевства ради процесуирања Ваше визе.

Време обраде захтева: до 3 недеље