TURISTIČKA VIZA ZA NOVI ZELAND

Svrha – ova viza za Novi Zeland Vam omogućava da posetite prijatelje i/ili rodbinu na Novom Zelandu, ili da putujete turistički pod uslovom da niste iz jedne od zemalja u kojoj važi bezvizni režim. Vaš zahtev može obuhvatiti Vašeg partnera i izdržavanu decu do 19 godina.

Uslovi za podnošenje zahteva – dužni ste da tokom Vašeg boravka obezbedite dovoljno finansijskih sredstava da izdržavate sebe i ostale osobe obuhvaćene Vašim zahtevom.

Važno – sa turističkom vizom možete studirati do 3 meseca, ali ne možete da radite.

Dužina boravka – do 9 meseci

Naknada za procesuiranje zahtevaNZD $246. Ovaj trošak je namenjen vladinoj agenciji Immigration New Zealand u svrhu obrade Vašeg zahteva.

Troškovi centara za prijem pasoša – ako ste nosilac pasoša određene države i ako ste podneli zahtev elektronskim putem, Vaš pasoš bi trebao da se pošalje Centru za Viznu Aplikaciju (Visa Application Centre – VAC). VAC naplaćuje GBP £18 u svrhu primanja i obrade pasoša. Troškovi slanja se naplaćuju ukoliko niste u mogućnosti da lično preuzmete pasoš i ostala dokumenta.

Više informacija možete naći na sledećoj veb-stranici:
https://www.ttsnzvisa.com/gb-en/Fee-Detail/Service-Fee

STUDENTSKA VIZA ZA NOVI ZELAND

Svrha – morate da podnesete zahtev za studentsku vizu Novog Zelanda ako nameravate da studirate na Novom Zelandu više od 3 meseca. Obrazovne institucije na Novom Zelandu nude široki izbor studijskih programa i nakon završetka studija dobićete međunarodno priznatu diplomu.

Uslovi za podnošenje zahteva – da imate iskrenu nameru da studirate, da imate dovoljno finansijskih sredstava za životne i troškove školarine, da ste upisali neki stručni ili studijski program na Novom Zelandu, da imate odgovarajuće zdravstveno osiguranje i dobro zdravstveno stanje u trenutku podnošenja zahteva za izdavanje vize Novog Zelanda.

Vrste i nivoi studija na Novom Zelandu:

  • Visokoškolske studije
  • Stručne studije
  • Osnovne (BA) studije
  • Master (MA) studije
  • Doktorske (PHD) studije
  • Učenje engleskog jezika

Važno – morate biti upisani na neki stručni ili studijskii program na Novom Zelandu. Studentska viza za Novi Zeland Vam omogućava da radite poslove sa pola radnog vremena do 20 sati nedeljno za vreme trajanja semestra, a za vreme raspusta možete obavljati poslove sa punim radnim vremenom. Možete da povedete partnera/supružnika, dete ili drugog člana porodice sa sobom u Novi Zeland. Oni podnose zahtev za vizu Novog Zelanda na osnovu srodnosti ili veze sa Vama.

Dužina boravka – poklapa se sa periodom trajanja studija.

Naknada za procesuiranje zahteva NZD $330. Ovaj trošak je namenjen vladinoj agenciji Immigration New Zealand u svrhu obrade Vašeg zahteva za izdavanje vize za Novi Zeland.

Troškovi centara za prijem pasoša – ako ste nosilac pasoša određene države i ako ste podneli zahtev za izdavanje vize elektronskim putem, Vaš pasoš bi trebalo da se pošalje Centru za viznu aplikaciju za Novi Zeland (Visa Application Centre-VAC). VAC naplaćuje GBP £18 u svrhu primanja i obrade pasoša. Troškovi slanja se naplaćuju ukoliko niste u mogućnosti da lično preuzmete pasoš i ostala dokumenta.

Više informacija za izdavanje vize Novog Zelanda možete naći na sledećoj veb-stranici:
https://www.ttsnzvisa.com/gb-en/Fee-Detail/Service-Fee