TURISTIČKA VIZA ZA KANADU

Turistička viza za Kanadu je namenjena posetiocima koji privremeno borave u Kanadi radi turističke, porodične ili poslovne posete.

Svrha: ova kanadska viza Vam omogućava da dođete u Kanadu u poslovne svrhe.

Uslovi za podnošenje zahteva: da prilikom Vašeg boravka u Kanadi imate dovoljno finansijskih sredstava; da učestvujete na konferenciji, sajmu ili seminaru; da obavljate poslovne konsultacije, da sklapate ugovore, da unapređujete poslovanje Vaše firme; da Vam kanadska firma omogućava obuku za profesionalno osposobljavanje ili da Vaša strana firma sa sedištem u Kanadi vrši obuku za profesionalno osposobljavanje.

Važno: zabranjeno je zasnivanje radnog odnosa dok je Vaša kanadska viza validna.

Dužina boravka: do 6 meseci. Kanadska imigraciona služba ima ovlašćenje da na mestu Vašeg ulaska u Kanadu (uglavnom na aerodromu ili državnoj granici) odredi vreme trajanja Vašeg boravka u zemlji.

Naknada za procesuiranje vize: CAD $100 (dodatna naknada za davanje biometrijskih podataka, ako je potrebno). Ovaj iznos se plaća imigracionoj službi Kanade radi procesuiranja Vaše vize.

Vreme obrade zahteva: do 11 dana

Svrha: ova viza Vam omogućava da dođete u Kanadu u turističke svrhe – radi odmora, posete porodici ili prijateljima.

Uslovi za podnošenje zahteva: da ne zloupotrebite svrhu Vaše posete (to podrazumeva da planirate boravak u Kanadi na određeno vreme i da nakon isteka tog perioda napustite zemlju) i Vašu vizu, da imate dovoljno finansijskih sredstava, da imate garanciju od strane Vaše zemlje porekla da ćete se vratiti u nju nakon isteka Vaše vize kao što je odobrena, da prethodno niste osuđivani ili poznati imigracionim službama jer ste zloupotrebili kanadsku vizu, i da ste u dobrom zdravstvenom stanju.

Važno: zabranjeno je zasnivanje radnog odnosa.

Dužina boravka: do 6 meseci. Kanadska imigraciona služba ima ovlašćenje da na mestu Vašeg ulaska u Kanadu (uglavnom na aerodromu ili državnoj granici) odredi vreme trajanja Vašeg boravka u Kanadi bez obzira na prvobitnu vizu.

Naknada za procesuiranje vize: CAD $100 (dodatna naknada za davanje biometrijskih podataka, ako je potrebno). Ovaj iznos se plaća imigracionoj službi Kanade radi procesuiranja Vaše vize.

Vreme obrade zahteva: do 11 dana

Svrha: ova viza Vam omogućava da posetite decu ili unuke koji već imaju kanadsko državljanstvo ili imaju odobren stalni boravak u Kanadi.

Uslovi za podnošenje zahteva: da ne zloupotrebite ovu kanadsku vizu i svrhu Vaše posete (to podrazumeva da planirate boravak u Kanadi na određeno vreme i da nakon isteka tog perioda napustite zemlju), morate da imate pozivno pismo od Vašeg deteta ili unuka, da imate dokaz o Vašoj vezi sa kanadskim državljaninom ili osobom koja ima odobren stalni boravak (na primer, izvod iz matične knjige rođenih, krštenicu ili drugi zvanični dokument koji potrđuje da ste Vi roditelj ili baka/deda), dokaz o privatnom zdravstvenom osiguranju na minimum godinu dana izdatog od strane kanadskog osiguravajućeg društva, biometrijski podaci i rezultati lekarskog pregleda u svrhu dobijanja ove turističke vize za Kanadu.

Važno: zabranjeno je zasnivanje radnog odnosa tokom validnosti turističke vize..

Dužina boravka: do 6 meseci. Kanadska imigraciona služba ima ovlašćenje da na mestu Vašeg ulaska u Kanadu (uglavnom na aerodromu ili državnoj granici) odredi vreme trajanja Vaše turističke vize za boravak u Kanadi.

Naknada za procesuiranje vize: CAD $100 (dodatna naknada za davanje biometrijskih podataka, ako je potrebno). Ovaj iznos se plaća imigracionoj službi Kanade radi procesuiranja Vaše vize.

Vreme obrade zahteva: do 78 dana

STUDENTSKA KANADSKA VIZA

Potrebna Vam je studentska dozvola ako nameravate da studirate u Kanadi.

Svrha: ova dozvola Vam omogućava da studirate u Kanadi.

Uslovi za podnošenje zahteva: morate imati dovoljno finansijskih sredstava prilikom Vašeg boravka u Kanadi, imati potvrdu o redovnom studiranju, da ste upisani u adekvatnu obrazovnu ustanovu (Designated Learning Institutions List (DLI)), imati odgovarajući nivo znanja engleskog jezika, imati adekvatno zdravstveno osiguranje i iskrenu nameru da studirate.

Napomena: Sve osnovne i srednje obrazovne institucije imaju zvanični status te nisu na DLI listi.

Važno: studentska dozvola Vam nije potrebna za studiranje ukoliko Vaš kurs ili Vaše studije traju do 6 meseci ili kraće. Sa studentskom vizom možete raditi u kampusu ili van kampusa. Studentska viza Vam omogućava da radite poslove sa pola radnog vremena do 20 sati nedeljno za vreme trajanja semestra, a za vreme raspusta možete obavljati poslove sa punim radnim vremenom.

Ako je Vaš zahtev odobren, primićete tzv. Letter of Introduction koji služi kao zvanični dokument kojim se potvrđuje Vaša studentska ili radna viza, a izdaje ga služba zadužena za izdavanje viza. Kada stignete u Kanadu, dužni ste da ovo pismo date na uvid službenom licu. Uz ovo pismo Vam se šalje i tzv. Elektronska putna autorizacija (Electronic Travel Authorization (eTA)) ili ćete dobiti turističku vizu koja vam je potrebna za ulazak u Kanadu.

Dužina boravka: poklapa se sa periodom trajanja studija, plus 90 dana od završetka programa ukoliko želite da iskoristite taj dodatni period.

Naknada za procesuiranje vize: CAD $150 (dodatna naknada za davanje biometrijskih podataka, ako je potrebno). Ovaj iznos se plaća imigracionoj službi Kanade radi procesuiranja Vaše vize.

Vreme obrade zahteva: do 6 nedelja