ТУРИСТИЧКА ВИЗА ЗА КАНАДУ

Туристичка виза за Канаду је намењена посетиоцима који привремено бораве у Канади ради туристичке, породичне или пословне посете.

Сврха: ова канадска виза Вам омогућава да дођете у Канаду у пословне сврхе.

Услови за подношење захтева: да приликом Вашег боравка у Канади имате довољно финансијских средстава; да учествујете на конференцији, сајму или семинару; да обављате пословне консултације, да склапате уговоре, да унапређујете пословање Ваше фирме; да Вам канадска фирма омогућава обуку за професионално оспособљавање или да Ваша страна фирма са седиштем у Канади врши обуку за професионално оспособљавање.

Важно: забрањено је заснивање радног односа док је Ваша канадска виза валидна.

Дужина боравка: до 6 месеци. Канадска имиграциона служба има овлашћење да на месту Вашег уласка у Канаду (углавном на аеродрому или државној граници) одреди време трајања Вашег боравка у земљи.

Накнада за процесуирање визе: CAD $100 (додатна накнада за давање биометријских података, ако је потребно). Овај износ се плаћа имиграционој служби Канаде ради процесуирања Ваше визе.

Време обраде захтева: до 11 дана

Сврха: ова виза Вам омогућава да дођете у Канаду у туристичке сврхе – ради одмора, посете породици или пријатељима.

Услови за подношење захтева: да не злоупотребите сврху Ваше посете (то подразумева да планирате боравак у Канади на одређено време и да након истека тог периода напустите земљу) и Вашу визу, да имате довољно финансијских средстава, да имате гаранцију од стране Ваше земље порекла да ћете се вратити у њу након истека Ваше визе као што је одобрена, да претходно нисте осуђивани или познати имиграционим службама јер сте злоупотребили канадску визу, и да сте у добром здравственом стању.

Важно: забрањено је заснивање радног односа.

Дужина боравка: до 6 месеци. Канадска имиграциона служба има овлашћење да на месту Вашег уласка у Канаду (углавном на аеродрому или државној граници) одреди време трајања Вашег боравка у Канади без обзира на првобитну визу.

Накнада за процесуирање визе: CAD $100 (додатнa накнада за давање биометријских података, ако је потребно). Овај износ се плаћа имиграционој служби Канаде ради процесуирања Ваше визе.

Време обраде захтева: до 11 дана

Сврха: ова виза Вам омогућава да посетите децу или унуке који већ имају канадско држављанство или имају одобрен стални боравак у Канади.

Услови за подношење захтева: да не злоупотребите ову канадску визу и сврху Ваше посете (то подразумева да планирате боравак у Канади на одређено време и да након истека тог периода напустите земљу), морате да имате позивно писмо од Вашег детета или унука, да имате доказ о Вашој вези са канадским држављанином или особом која има одобрен стални боравак (на пример, извод из матичне књиге рођених, крштеницу или други званични документ који потрђује да сте Ви родитељ или бака/деда), доказ о приватном здравственом осигурању на минимум годину дана издатог од стране канадског осигуравајућег друштва, биометријски подаци и резултати лекарског прегледа у сврху добијања ове туристичке визе за Канаду.

Важно: забрањено је заснивање радног односа током валидности туристичке визе..

Дужина боравка: до 6 месеци. Канадска имиграциона служба има овлашћење да на месту Вашег уласка у Канаду (углавном на аеродрому или државној граници) одреди време трајања Ваше туристичке визе за боравак у Канади.

Накнада за процесуирање визе: CAD $100 (додатнa накнада за давање биометријских података, ако је потребно). Овај износ се плаћа имиграционој служби Канаде ради процесуирања Ваше визе.

Време обраде захтева: до 78 дана

СТУДЕНТСКА КАНАДСКА ВИЗА

Потребна Вам је студентска дозвола ако намеравате да студирате у Канади.

Сврха: ова дозвола Вам омогућава да студирате у Канади.

Услови за подношење захтева: морате имати довољно финансијских средстава приликом Вашег боравка у Канади, имати потврду о редовном студирању, да сте уписани у адекватну образовну установу (Designated Learning Institutions List (DLI)), имати одговарајући ниво знања енглеског језика, имати адекватно здравствено осигурање и искрену намеру да студирате.

Напомена: Све основне и средње образовне институције имају званични статус те нису на DLI листи.

Важно: студентска дозвола Вам није потребна за студирање уколико Ваш курс или Ваше студије трају до 6 месеци или краће. Са студентском визом можете радити у кампусу или ван кампуса. Студентска виза Вам омогућава да радите послове са пола радног времена до 20 сати недељно за време трајања семестра, а за време распуста можете обављати послове са пуним радним временом.

Ако је Ваш захтев одобрен, примићете тзв. Letter of Introduction који служи као званични документ којим се потврђује Ваша студентска или радна виза, а издаје га служба задужена за издавање виза. Када стигнете у Канаду, дужни сте да ово писмо дате на увид службеном лицу. Уз ово писмо Вам се шаље и тзв. Електронска путна ауторизација (Electronic Travel Authorization (eTA)) или ћете добити туристичку визу која вам је потребна за улазак у Канаду.

Дужина боравка: поклапа се са периодом трајања студија, плус 90 дана од завршетка програма уколико желите да искористите тај додатни период.

Накнада за процесуирање визе: CAD $150 (додатнa накнада за давање биометријских података, ако је потребно). Овај износ се плаћа имиграционој служби Канаде ради процесуирања Ваше визе.

Време обраде захтева: до 6 недеља