TURISTIČKA VIZA ZA AUSTRALIJU

Namenjena turistima, za poslovne ili porodične posete do 3, 6, ili 12 meseci.

Svrha: dobijanje turističke vize za Australiju Vam omogućava turističku posetu Australiji u svrhu razgledanja, posete porodici i/ili prijateljima, krstarenja ili odmora.

Uslovi za podnošenje zahteva: da dok ste u Australiji imate dovoljno finansijskih sredstava i da ne zloupotrebite svrhu Vaše posete za koju Vam je turistička viza za Australiju odobrena.

Važno: nosioci ove vize za Australiju mogu studirati u trajanju do 3 meseca, ali im je zabranjeno da stupe u radni odnos.

Dužina boravka: turistička viza za Australiju dozvoljava boravak do 12 meseci

Naknada za procesuiranje vize: AUD $145. Ovaj iznos se plaća australijskoj imigracionoj službi za procesuiranje Vašeg zahteva za odobravanje turističke vize.

Vreme obrade zahteva: do 26 dana

Svrha: ovaj tip vize Vam omogućava sponzorisanu posetu članovima porodice u Australiji.

Uslovi za podnošenje zahteva: da prilikom Vašeg boravka u Australiji imate dovoljno finansijskih sredstava i da ne zloupotrebite svrhu Vaše posete.

Važno: podnosilac zahteva mora biti sponzorisan od strane odgovarajućeg člana porodice koji je australijski državljanin ili ima odobren trajni boravak. Ministarstvo unutrašnjih poslova Australije može od sponzora da zatraži depozit/sigurnosno jemstvo tokom procesa apliciranja za vizu.

Dužina boravka: do 12 meseci.

Naknada za procesuiranje vize: AUD $145. Ovaj iznos se plaća australijskoj imigracionoj službi za procesuiranje Vašeg zahteva.

Vreme obrade zahteva: do 36 dana

Svrha: dobijanje ove vize za Australiju Vam omogućava posetu Austrailiji u poslovne svrhe.

Uslovi za podnošenje zahteva: da prilikom Vašeg boravka u Australiji imate dovoljno finansijskih sredstava i da ne zloupotrebite svrhu Vaše posete.

Važno: zabranjeno je zasnivanje radnog odnosa ili prodaja dobara i usluga. Dozvoljeno je učešće na konferenciji ili seminaru u Australiji pod uslovom da troškovi učešća nisu pokriveni od strane organizatora.

Dužina boravka: do 3 meseca.

Naknada za procesuiranje vize: AUD $145. Ovaj iznos se plaća australijskoj imigracionoj službi za procesuiranje Vašeg zahteva.

Vreme obrade zahteva: do 18 dana

Svrha: ovaj tip vize Vam omogućava da budete u tranzitu kroz Australiju do 72 sata.

Uslovi za podnošenje zahteva: da prilikom Vašeg boravka u Australiji imate dovoljno finansijskih sredstava i da ne zloupotrebite svrhu Vaše posete.

Važno: nosioci Maritime Crew (pomorska posada) vize (MVC potklasa 988) mogu je koristiti za ulazak u Australiju vazdušnim putem kako bi se ukrcali na nevojni brod. Neka lica ispunjavaju uslove za tranzit bez procesa apliciranja za vizu.

Dužina boravka: do 72 sata.

Naknada za procesuiranje vize: AUD $0 (bez naknade).

Vreme obrade zahteva: do 15 dana

Svrha: ova privremena viza Vam omogućava da putujete ili duže ostanete u Australiji radi lečenja ili radi pružanja podrške nekome ko je nosilac ove vize ili je podneo zahtev za istu, a potreban mu je medicinski tretman. Ova viza je namenjena i osobama koje su donori organa.

Uslovi za podnošenje zahteva: da prilikom Vašeg boravka u Australiji imate dovoljno finansijskih sredstava i da Vaše zdravstveno stanje ne predstavlja pretnju javnom zdravlju.

Važno: morate da prihvatite sve uslove vezane za Vašu vizu i da se povinujete australijskom zakonu. Dužni ste da napustite zemlju pre isteka Vaše vize.

Dužina boravka: privremeno (dozvoljen je boravak do završetka lečenja).

Naknada za procesuiranje vize: ako podnosite zahtev izvan Australije AUD $0 (bez naknade)

Vreme obrade zahteva: do 46 dana

Svrha: ova Viza za Australiju omogućava mladima da stupajući u radni odnos sami finansiraju svoj produženi odmor.

Uslovi za podnošenje zahteva: morate imati između 18 i 30 godina (uključeno) i da ste nosilac odgovarajućeg pasoša.

Važno: morate imati državljanstvo ili važeći pasoš jedne od navedenih zemalja:

Argentina
Austrija
Češka Republika
Čile
Ekvador

Grčka
Indonezija
Izrael
Luksemburg
Mađarska

Malezija
Narodna Republika Kine
Peru
Poljska
Portugalija

San Marino
Singapur
Republika Slovačka
Slovenija
Španija

Tajland
Turska
Urugvaj
Sjedinjene Američke Države
Vijetnam

Dužina boravka: do 12 meseci.

Naknada za procesuiranje vize: AUD $485. Ovaj iznos se plaća australijskoj imigracionoj službi za procesuiranje Vašeg zahteva.

Vreme obrade zahteva: do 49 dana.

Svrha: ova viza omogućava mladima da stupajući u radni odnos sami finansiraju svoj produženi odmor.

Uslovi za podnošenje zahteva: morate imati između 18 i 30 godina (uključeno) i da ste nosilac odgovarajućeg pasoša; državljani Kanade, Francuske i Republike Irske moraju imati između 18-35 godina (uključeno).

Važno: morate imati državljanstvo ili važeći pasoš jedne od sledećih zemalja/jurisdikcija:

Belgija
Danska
Estonija
Finska
Francuska

Holandija
Republika Irska
Italija
Japan
Kanada

Hongkong specijalna administrativna oblast Narodne Republike Kine

Kipar
Republika Koreja
Malta
Nemačka
Norveška

Švedska
Tajvan
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske.

Dužina boravka: do 12 meseci.

Naknada za procesuiranje vize: AUD $485. Ovaj iznos se plaća australijskoj imigracionoj službi za procesuiranje Vašeg zahteva.

Vreme obrade zahteva: do 49 dana

VIZE ZA STUDIRANJE I OBUKU

Svrha: ova viza za Australiju Vam omogućava posetu radi pohađanja kursa ili studiranja kod odgovarajućeg pružalaca obrazovanja.

Uslovi za podnošenje zahteva: neophodno je da imate dovoljno finansijskih sredstava dok ste u Australiji, imati potvrdu o redovnom studiranju, imati odgovarajući nivo znanja engleskog jezika, imati adekvatno zdravstveno osiguranje i iskrenu nameru da studirate.

Važno: sa ovom vizom možete tokom studiranja raditi najviše do 40 sati u dve nedelje (dve nedelje obuhvataju period od 14 dana koji počinje u ponedeljak).

Dužina boravka: do 5 godina (Vaš boravak u Australiji zavisi od datuma upisa).

Naknada za procesuiranje vize: od AUD $620 (osim ako taksa nije izuzeta). Ovaj iznos se plaća australijskoj imigracionoj službi za procesuiranje Vašeg zahteva.

Vreme obrade zahteva: varira jer zavisi od sektora za studentske vize.

Svrha: ova viza Vam omogućava da dođete u Australiju radi pružanja nege i podrške vlasniku studentske vize mlađem od 18 godina.

Uslovi za podnošenje zahteva: morate biti roditelj, staratelj ili rodbina studenta. Morate da imate minimum 21 godinu ili više, da imate dovoljno finansijskih sredstava da izdržavate sebe i studenta prilikom Vašeg boravka i da ste u stanju da obezbedite smeštaj, socijalnu pomoć i drugu podršku svom detetu/štićeniku.

Važno: nije Vam dozvoljeno da stupite u radni odnos, ali možete da studirate do 3 meseca.

Dužina boravka: dužina Vašeg boravka je uslovljena dužinom boravka vlasnika studentske vize i sa njegovom/njenom starošću (dok ne napuni 18 godina).

Naknada za procesuiranje vize: od AUD $620 za glavnog podnosilaca. Ovaj iznos se plaća australijskoj imigracionoj službi za procesuiranje Vašeg zahteva.

Vreme obrade zahteva: varira jer zavisi od sektora za studentske vize.

Svrha: ova viza Vam omogućava da u Australiji učestvujete u aktivnostima stručnog osposobljavanja na radnom mestu ili u programu za stručno usavršavanje.

Uslovi za podnošenje zahteva: morate da imate odobrenog sponzora u Australiji, biti nominovani od strane tog sponzora, imati adekvatno zdravstveno osiguranje, imati 18 godina ili više, imati odgovarajući nivo znanja engleskog jezika i ne nameravati da zloupotrebite privremeni boravišni status.

Važno: morate da imate dovoljno finansijskih sredstava da izdržavate sebe tokom Vašeg boravka u Australiji.

Dužina boravka: do 2 godine

Naknada za procesuiranje vize: od AUD $310 za glavnog podnosilaca. Ovaj iznos se plaća australijskoj imigracionoj službi za procesuiranje Vašeg zahteva.

Vreme obrade zahteva: do 2 meseca

RADNE VIZE

Svrha: ova viza Vam omogućava da kao član posade nevojnog broda radite poslove koji ispunjavaju uobičajene operativne potrebe Vašeg broda.

Uslovi za podnošenje zahteva: morate da se nalazite izvan Australije prilikom podnošenja zahteva za ovu vizu i da ste prijavljeni član posade nekog nevojnog broda koji se nalazi na međunarodnom putovanju prema Australiji.

Važno: članovi Vaše porodice koji putuju u Australiju mogu podneti zahtev za ovu vizu ako nameravaju putovati sa Vama i imaju dozvolu od kapetana broda u trenutku apliciranja za vizu. Moraju podneti odvojene zahteve.

Dužina boravka: možete boraviti u Australiji sve dokle god ste član posade nevojnog broda.

Naknada za procesuiranje vize: AUD $0 (bez naknade)

Vreme obrade zahteva: do 3 dana

Svrha: ova viza Vam omogućava obavljanje kratkoročnih i visoko specijalizovanih poslova u Australiji. Poželjno je da imate veštine, znanja ili iskustva koja uglavnom nisu dostupna u Australiji.

Uslovi za podnošenje zahteva: možete da obavljate visoko specijalizovane poslove pod uslovom da Vaš posao ili aktivnost nisu stalnog karaktera. Dozvoljeno Vam je obavljanje isključivo onih aktivnosti za koje Vam je viza odobrena.

Dužina boravka: uglavnom do 3 meseca. Za boravak do 6 meseci potrebno je da u Vašem zahtevu dobro obrazložite poslovne razloge i okolnosti Vašeg boravka u Australiji.

Naknada za procesuiranje vize: AUD $310.

Privremena viza za rad pod određenim okolnostima koje služe poboljšanju međunarodnih odnosa sa Australijom.

Dužina boravka: zavisi od tipa vize, do 4 godine

Naknada za procesuiranje vize: AUD $310.

Ova viza Vam omogućava da dođete u Australiju radi određenih aktivnosti. Možete raditi kao nastavnik/ca stranog jezika i da budete zaposleni u tom svojstvu u nekom od državnih organa Australije ili kao predstavnik nekog stranog državnog organa.

Dužina boravka: do datuma isteka Vaše vize, a to može biti i do 4 godine

Naknada za procesuiranje vize: od AUD $310.

Ova viza Vam omogućava obuku za profesionalno osposobljavanje radi poboljšanja radnih i stručnih ili obrazovnih veština.

Dužina boravka: do 2 godine

Naknada za procesuiranje vize: AUD $310.

Ova viza Vam omogućava da dođete i radite u Australiji u industriji zabave na filmskim, televizijskim ili produkcijama uživo kao izvođač, producent ili pomoćno osoblje.

Dužina boravka: do 2 godine

Naknada za procesuiranje vize: AUD $310.

Ova viza Vam omogućava da igrate, trenirate ili obavljate sportski trening na visokom nivou sa jednom od sportskih organizacija u Australiji.

Dužina boravka: do 2 godine

Naknada za procesuiranje vize: AUD $310.

Ova viza Vam omogućava da obavljate redovni verski posao za neku od verskih ustanova u Australiji.

Dužina boravka: do 2 godine.

Naknada za procesuiranje vize: AUD $310.

Ova viza Vam omogućava da dođete u Australiju ako ste pozvani da učestvujete na nekom zajedničkom događaju, uključujući sportske događaje i druge kulturne i društvene aktivnosti.

Dužina boravka: do 3 meseca.

Naknada za procesuiranje vize: AUD $310.

Ova viza Vam omogućava da boravite u Australiji i učestvujete u odobrenom specijalnom programu. Specijalni programi mogu obuhvatiti razmenu mladih koji putuju u Australiju u cilju razmene kulturnih ili društvenih iskustava, razmene zaposlenih u školama jezika ili volontiranja.

Ova viza Vam omogućava da posmatrate ili učestvujete u istraživačkom projektu u određenoj istraživačkoj instituciji u Australiji.

Dužina boravka: do 2 godine

Naknada za procesuiranje vize: AUD $310.

Ova viza Vam omogućava da radite u Australiji kao član posade na superjahti.

Dužina boravka: do 12 meseci

Naknada za procesuiranje vize: od AUD $310.

Ova viza omogućava pozvanim radnicima sa odgovarajućom stručnom spremom da se trajno zaposle i žive u Australiji.

Uslovi za podnošenje zahteva: morate da imate poziv za podnošenje zahteva (da biste položili odgovarajuće testove); da ste mlađi od 45 godina i nije Vam potreban sponzor radi podnošenja zahteva.

Dužina boravka: trajno

Naknada za procesuiranje vize: od AUD $4,045.

Ova viza omogućava poslodavcima u Australiji da se izbore sa nedostatkom odgovarajuće australijske radne snage angažovanjem kvalifikovanih stranih radnika.

  • Vaše zanimanje mora biti na listi kratkoročnih stručnih zanimanja
  • morate da imate najmanje 2 godine relevantnog radnog iskustva u oblasti za koju ste nominovani
  • da imate odgovarajuću procenu Vaših relevantnih sposobnosti
  • da imate odgovarajući nivo znanja engleskog jezika (osim ako Vam ono nije relevantno za vrstu posla koji obavljate)
  • da radite za Vašeg sponzora

Dužina boravka: do 2 godine ili do 4 godine ako se primenjuje Međunarodna Trgovinska Obaveza (ITO).

Naknada za procesuiranje vize: od AUD $1,265.

PORODIČNE I PARTNERSKE VIZE

Svrha: ova viza omogućava da dođete u Australiju radi sklapanja braka sa Vašim partnerom i mogućnost da nakon toga aplicirate za partnersku vizu.

Uslovi za podnošenje zahteva: morate da imate 18 godina ili više, da budete sponzorisani i da u Australiji stupite u brak sa Vašim partnerom pre isteka viznog perioda.

Važno: sa ovom vizom možete raditi u Australiji, studirati o sopstvenom trošku i boraviti u zemlji do 9 meseci počev od datuma izdavanja vize.

Dužina boravka: 9 meseci počev od datuma izdavanja vize.

Naknada za procesuiranje vize: od AUD $7,715. Ovaj iznos se plaća australijskoj imigracionoj službi za procesuiranje Vašeg zahteva.

Vreme obrade zahteva: do 19 meseci.

Svrha: ova viza omogućava da dođete u Australiju kao de facto partner ili supružnik australijskog državljanina, ili osobe sa stalnim boravištem u Australiji, ili državljanina Novog Zelanda koji živi u Australiji i da privremeno živite u zemlji (partnerska viza sa privremenim boravištem). Ovo je prvi korak ka dobijanju vize sa stalnim boravištem (potklasa 100).

Uslovi za podnošenje zahteva: morate imati 18 godina ili više, da budete sponzorisani i da budete u potvrđenoj vezi sa Vašim supružnikom ili partnerom.

Važno: zajedno sa Vašim supružnikom ili partnerom podnosite zahtev za partnersku vizu sa privremenim ili stalnim boravištem. Sa ovom vizom možete raditi u Australiji.

Dužina boravka: privremeno, odnosno dok se ne donese odluka o Vašoj partnerskoj vizi sa stalnim boravištem (potklasa 100).

Naknada za procesuiranje vize: od AUD $7,715. Ovaj iznos se plaća australijskoj imigracionoj službi za procesuiranje Vašeg zahteva.

Vreme obrade zahteva: do 20 meseci.

Svrha: ova viza Vam omogućava da dođete u Australiju i živite sa Vašim roditeljima koji su australijski državljani ili su stalno nastanjeni u Australiji.

Uslovi za podnošenje zahteva: morate biti izdržavano dete roditelja koji je australijski državljanin, ili državljanin Novog Zelanda ili nosilac vize sa stalnim boravištem u Australiji; biti mlađi od 18 godina, ili biti redovan student od 18 do 25 godina koji je finansijski zavisan od roditelja, ili biti stariji od 18 godina bez mogućnosti zaposlenja zbog hendikepa ili u potpunosti zavisan od roditelja.

Važno: sa ovom vizom možete studirati i raditi u Austrailiji i boraviti u zemlji na neodređeno vreme.

Dužina boravka: trajno.

Naknada za procesuiranje vize: od AUD $2,665. Ovaj iznos se plaća australijskoj imigracionoj službi za procesuiranje Vašeg zahteva.

Vreme obrade zahteva: do 22 meseca.