TURISTIČKA VIZA ZA AMERIKU

Svrha: ova viza Vam omogućava da dođete u Sjedinjene Američke Države u poslovne svrhe.

Uslovi za podnošenje zahteva: učešće na konferenciji, sajmu ili seminaru u Sjedinjenim Državama; obavljanje poslovnih konsultacija, sklapanje ugovora, poslovi vezani za nekretnine.

Važno: zabranjeno je zasnivanje radnog odnosa ili rad u svojstvu stranog izveštača u štampi, na radiju, filmu i ostalim vrstama medija.

Dužina boravka: Ministarstvo unutrašnje bezbednosti SAD i imigraciona služba imaju ovlašćenje da na mestu Vašeg ulaska u Sjedinjene Države (uglavnom na aerodromu ili državnoj granici) odrede da li ispunjavate uslove za ulazak i vreme trajanja Vašeg boravka. Viza Vam ne garantuje ulazak u Sjedinjene Države, ali Vam omogućava da dođete na mesto ulaska u zemlju i da tu zatražite dozvolu za ulazak.

Naknada za procesuiranje vize: USD $160. Ovaj iznos se plaća imigracionoj službi Sjedinjenih Država radi procesuiranja Vaše vize.

Vreme obrade zahteva: nije određeno. Na konzularni intervju se može čekati i do nekoliko dana. Nakon intervjua, službenik ambasade određuje da li Vaša aplikacija mora još da prođe kroz dodatnu obradu ili ne.

Svrha: ova Viza Vam omogućava da dođete u Sjedinjene Države u turističke svrhe, na odmor ili da posetite porodicu i/ili prijatelje, kao i u svrhu medicinske nege i lečenja ili kao amaterski učesnik u muzičkim, sportskim i kulturnim dešavanjima pod uslovom da ne primate naknadu za učestvovanje.

Uslovi za podnošenje zahteva: da ne zloupotrebite svrhu Vaše posete (to podrazumeva da planirate boravak u Sjedinjenim Državama na određeno vreme i da nakon isteka tog perioda napustite zemlju), da imate dovoljno finansijskih sredstava, da mesto Vašeg trajnog prebivališta nije u Sjedinjenim Državama (imate garanciju od strane Vaše zemlje porekla da ćete se vratiti u nju nakon isteka Vaše vize).

Važno: turistička viza Vam omogućava pohađanje kratkoročnih kurseva, ali je zabranjeno zasnivanje radnog odnosa.

Dužina boravka: Ministarstvo unutrašnje bezbednosti SAD i imigraciona služba imaju ovlašćenje da na mestu Vašeg ulaska u Sjedinjene Države (uglavnom na aerodromu ili državnoj granici) odrede da li ispunjavate uslove za ulazak i vreme trajanja Vašeg boravka. Viza Vam ne garantuje ulazak u Sjedinjene Države, ali Vam omogućava da dođete na mesto ulaska u zemlju i da tu zatražite dozvolu za ulazak.

Naknada za procesuiranje vize: USD $160. Ovaj iznos se plaća imigracionoj službi Sjedinjenih Država radi procesuiranja Vaše vize.

Vreme obrade zahteva: nije određeno. Na konzularni intervju se može čekati i do nekoliko dana. Nakon intervjua, službenik ambasade određuje da li Vaša aplikacija mora još da prođe kroz dodatnu obradu ili ne.

STUDENTSKA AMERIČKA VIZA

Potrebna Vam je studentska viza ako nameravate da studirate u Sjedinjenim Državama. Vrsta studijskog programa koji upisujete uslovljava Američka vizu koja Vam je potrebna.

F studentska viza za Ameriku
je potrebna za studiranje na akreditovanom univerzitetu ili koledžu, srednjoj školi ili privatnoj osnovnoj školi, bogosloviji, konzervatorijumu ili za pohađanje kursa engleskog jezika.

M studentska Američka viza
je potrebna za ostale neakademske i stručne programe.

STUDENTSKA F-1 ILI M-1 VIZA ЅA AMERIKU

Svrha: ova Američka viza Vam omogućava da studirate u Sjedinjenim Državama.

Uslovi za podnošenje zahteva: morate imati dovoljno finansijskih sredstava prilikom Vašeg boravka u Sjedinjenim Državama, imati potvrdu o redovnom studiranju, da obrazovna ustanova na kojoj studirate bude akreditovana od strane Student and Exchange Visitors Program (Program za razmenu studenata), imati odgovarajući nivo znanja engleskog jezika, imati adekvatno zdravstveno osiguranje i iskrenu nameru da studirate.

Važno: Ako ste dobili F-1 Američku vizu, možete da obavljate određene poslove na kampusu; rad van kampusa je dozvoljen nakon godinu dana studiranja i to u okviru sledećih programa: Curricular Practical training (CPT); Optional Practical Training (OPT) and Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Optional Practical Training.

Sa M-1 vizom obavljanje prakse je dozvoljeno tek nakon završetka studija.

Dužina boravka: poklapa se sa periodom trajanja studija, plus 60 dana od završetka programa.

Naknada za procesuiranje vize: USD $160. Ovaj iznos se plaća imigracionoj službi Sjedinjenih Država radi procesuiranja Vaše aplikacije za Američku vizu M-1 tipa .

Vreme obrade zahteva: nije određeno. Na konzularni intervju se može čekati i do nekoliko dana. Nakon intervjua, službenik ambasade određuje da li Vaša aplikacija mora da prođe kroz dodatnu obradu.